Vær opmærksom på stress signaler

I slutningen af 2011 måtte jeg lægge mig syg i 1½ måned for at forebygge et stress-sammenbrud. På grund af manglende ordforråd inden for det at sige NEJ, opbyggede jeg lange lister af gøremål og ansvarsområder både på arbejdet og i fritiden. Jeg bilder mig selv ind, at jeg lærte noget af at måtte trække stikket ud. Det kan være, du er i samme situation? Her kommer nogle af de ting, jeg har sat mig for at være opmærksom på.

I jule- og sommerferierne nyder jeg at komme ned i tempo, og familien har i den grad første prioritet, men efter nogle uger savner jeg også tempoet og interaktionen med mange mennesker. For at sikre, at jeg ikke falder i samme opadgående stress-spiral, som jeg så let kom ind i før i tiden, har jeg nogle symptomer og faresignaler, som jeg er meget opmærksom på. Tag lige og overvej disse signaler:

  • Pas på travlhedsfornemmelsen

Når der endelig falder ro over husstanden sådan der ved 21.30-tiden, begynder du så automatisk på at løse opgaver på computeren eller sidde og e-maile? Har du for ofte gang i opgaver – løse ender fra arbejdet, frivillige projekter eller opgaver i hjemmet – som holder dig oppe til midnat? Føler du allerede lørdag morgen, at du er bagude med ting, du burde gøre?

Modtrækket er jævnligt at skubbe de ”travle” tanker væk og så sætte mig og se håndbold med konen eller sidde og læse – eller lægge tøj sammen. Ikke for at fornægte at opgaverne er der, men for at vise dem, at de ikke styrer mig liv!

  • Vogt kalenderen

Før i tiden tog jeg det ikke så tungt om der blev klemt mange aftaler, møder og vennebesøg ind i løbet af en uge eller weekend. Selv udadvendte mennesker har imidlertid en grænse – og hvis man har en indadvendt familie skal man være ekstra opmærksom. Jeg synes det var flovt og en lille smule groft, hvis vi måtte meddele venner, at vi først havde tid til at se dem om to-tre måneder.

Nu er jeg opmærksom på, hvordan de kommende uger og måneder udvikler sig. Hvis det ikke kan undgås, at der er en travl weekend eller uge, så prøver vi at skabe luft omkring dem, så vi ikke konstant er på farten eller har folk i huset.

  • Sørg for rytmer og gode vaner

Presserende opgaver og forberedelse til diverse møder og arrangementer kan hurtigt æde al din tid. For slet ikke at tale om, at de sociale medier også skal passes og plejes!

Hvis ikke du bestemmer dig for, at der skal være tid til refleksion og motion, læsning og ”ansigtstid” med kone og børn (f.eks. en tur i sommerhus eller to uden for den almindelige feriesæson), så kommer de andre ”knap så vigtige” ting til at fylde meget. Lad dine værdier styre din dagligdag – ikke det væld af krav, der stilles dig.

  • Lyt til andres råd og signaler

De første, der reagerer på forlænget travlhed og konstant (fysisk eller åndelig) fravær er familien. Hvor mange gange forstærkes en stress-spiral ikke af diskussioner (skænderier) med konen/manden om tid og prioriterer? Rigtig skidt er det når vennerne også begynder at kommentere på, at de synes man virker fortravlet. Det naturlige er at gå i forsvar og begynde at diskutere, men det er også slidsomt… så hellere lytte til dem, der elsker dig, og sætte tempoet ned.

Så holder dine relationer, familieforhold og din energiske gnist meget længere!