Einstein sagde godt nok, at løsningen på et problem findes uden for rammen af det, der har skabt problemet, men min erfaring er, at det ikke altid gælder team-problemer. Hvis der er en dyb mistillid mellem to teams på en arbejdsplads, eller to medlemmer af samme team, så gælder det om at finde ud af,…