Positiv og negativ styrke

Det er afgørende, at du som leder, finder ud af, hvem af dine medarbejdere der bidrager til fællesskabet, arbejdsmoralen og serviceniveauet i din virksomhed, institution eller organisation.

På min kones arbejdsplads blev der i nytåret 2013 skåret næsten 10 ud af 40 stillinger. I den forbindelse lagde jeg igennem længere tid lagt øre til forskellige bekymringer og spekulationer, som jo er naturligt i faser med store omvæltninger. Når der skal skiftes ud i medarbejderstaben, så bliver alle egenskaber og resultater gransket. Hvem arbejder godt sammen med hvem? Hvem yder meget – hvem yder intet? Hvem virker demotiverende, hvem løfter hele holdet?

Medarbejderne/de frivillige på gulvet er godt klar over hvordan samspillet fungere på gulvet – men ved du det som leder? Ud fra det konkrete eksempel, jeg nævnte før var der tre hovedområder for spekulationer forud for en “down-sizing”.

  1. Frygten for at de kreative personer og områder – dvs. de sjove, opmuntrende og på mange måder gavnlige ting – nedprioriteres og skæres fra.
  2. Ærgrelse over, at en række ældre, uproduktive og negative medarbejdere, der via anciennitet og tillidsposter m.m. har haget sig fast i arbejdspladsen og dermed ikke kan vippes af pinden.
  3. Risikoen for, at velfungerende teams splittes op og fordeles rundt i huset.

Tænk følgende ting igennem, når du står overfor opgaven at skulle afskedige eller omfordele medarbejdere:

Der findes to slags “svage” medarbejdere:

  1. De fagligt og personligt usikre, som har brug for en hjælpende hånd og gode forbilleder til at skubbe dem frem.
  2. De “negativt-stærke” – som har faglighed og autoritet, men som mangler vision og arbejdsmoral. De spreder dårlig stemning og forgifter teams med deres energi-drænende adfærd.

Der findes også to slags “stærke” medarbejdere:

  1. “The Lone Ranger” som lyser, leder og løfter uanset omstændigheder og modgang. (Meget sjælden).
  2. Team-player, som blomstrer og fungerer i samspillet med positive og dygtige kolleger, og som selv er med til at sprede en god arbejdsmoral og fremme virksomhedskulturen. (Langt hovedparten).

Der er selvfølgelig flere kategorier, men disse giver et indtryk af nogle af mekanismerne på en arbejdsplads. Så til puslespillet – som du selv kan brygge videre på:

– Hvis en Team-player sættes sammen med en negativt-stærk og en fagligt svag, så mister førstnævnte sin motivation. Han/hun bliver drænet og påvirket i en dårlig retning.

– Sæt altid tre team-players (eller 2 TP og 1 stærk leder) sammen, så vil de kunne modstå pres fra en negativt-stærk, og de vil kunne løfte en svag medarbejder op.