Nogle gange er dialog og teambuilding bare ikke nok

Einstein sagde godt nok, at løsningen på et problem findes uden for rammen af det, der har skabt problemet, men min erfaring er, at det ikke altid gælder team-problemer.

Hvis der er en dyb mistillid mellem to teams på en arbejdsplads, eller to medlemmer af samme team, så gælder det om at finde ud af, hvad roden til problemet er.

Er I lige startet op som nye teams – eller er samarbejdet uvejsomt fordi I ikke kender eller forstår hinanden? Så er det en god idé med dialog, personlighedsanalyser og teambuilding-ture.

Er der misforståelser pga. en uklar fordeling af opgaver eller kompetence- og beslutningsområder? Så hold endelig nogle flere koordinerings- og procesmøder.

Men ligger problemet i manglende resultater, brudte aftaler, manglende ressourcer og en forkert sammensætning af teammedlemmer (evt. fordi nogen ikke er dygtig nok til sit job), så nytter det ikke noget, at holde endnu et møde, hvor man lægger planer – det nytter heller ikke noget at tage på hyttetur sammen. For sammenholdet ikke skadet af, at man ikke har drukket nok rødvin sammen. Samarbejdet er skadet fordi den gensidige tillid er nedbrudt.

Denne tillid kan ikke genopbygges af snak alene. Den genopbygges når den enkelte løfter sin del af opgaven, og gruppen oplever at resultaterne kommer og virksomheden/organisationen kommer tættere på sine mål. En samtaleproces, hvor I ærligt snakket om mistillid og misforståelser er enormt svær og følsom – fordi vi i Danmark ikke har tradition for direkte at påpege, at nogen ikke løser deres opgave tilfredsstillende. Men det er nødvendig at tage denne dialog – og det er nødvendigt, at teamlederen har mod til at flytte eller fyre folk, der bremser et teams resultater.