Er det spild af tid at blogge?

Er det spild af tid at skrive blogs? Er det overhovedet nogen, der læser indlæggene? Hvad med den store stak af andre opgaver, der ligger på skrivebordet? Disse og mange andre spørgsmål huserer i organisationer og virksomheder. Mange ledere synes, de har for travlt til at blogge – men uden lederskabsinput får bloggen svært ved at få den tyngde og fremdrift, der skal til for at den bliver relevant, interessant og kulturbærende.

Et blog-indlæg er ikke en længere afhandling, men en forholdsvis kort indføring i tanker og idéer. For at de bliver læst skal der være et kontinuerligt flow af inspirerende og tankevækkende tekster. Mange besøgende på en hjemmeside vil hellere læse om organisationens tanker i bloggens personlige form, end læse en officiel beskrivelse af organisationens mission og vision. På samme måde vi de hellere læse om personlige erfaringer og tanker omkring et projekt, end læse den officielle projektbeskrivelse.

Hvorfor blogge?

EN BLOG HJÆLPER MED AT FÅ STYR PÅ TANKERNE

Du ved, du skal skrive et blog-indlæg, når det emne, der cirkulerer i dine tanker hele tiden udvikler sig og ikke vil slippe dig. Mange af de ting, du arbejder med er sikkert komplekse og mange-facetterede, men for at begejstre andre eller skabe forståelse, for din synsvinkel, må du kunne forklare vigtigheden af området på en kort og gribende måde.

Når du begynder at formulere det, der er vigtigt for dig i blog-form, så stiger din bevidsthed om, at det skal gøres kortfattet og spændende, så en internetbesøgende holdes engageret.

Hvis du kan formulere, det der er vigtigt inden for et af de områder, du arbejder med, på mindre end et A4 ark (for at snakke papirsprog), så får du styr på din argumentationsrækkefølge og dine formuleringer, så du kan bruge dem overbevisende i andre sammenhænge også.

DU BLIVER EN “GO-TO” PERSON

At blogge tvinger dig til at uddybe dit kendskab til det område, du skriver om. Du inspireres til at opsøge informationer fra andre eksperter, og du bliver god til at sammenfatte de nyeste tendenser på området. Dermed bliver du en, som folk begynder at opsøge, når de ønsker viden om dette felt – hvilket forstærker din indflydelse og gør dig bedre til at løse de andre opgaver, som du har i organisationen.

NYE NETVÆRK OG NYE MULIGHEDER BYDER SIG TIL

I forlængelse af det forrige punkt, vil du opleve, at mennesker begynder at forstå og værdsætte det, du arbejdet med. Når folk har tillid til dine input, så er det lettere at ”sælge” foredrag og foreslå, at de støtter bestemte tiltag eller projekter. En vigtigt del af det at blogge, er at besøge andres blogs og kommentere på dem. Det motiverer dem og deres læsere til at ”tjekke dig ud” – og dermed udvides din kontaktflade igen.

At blogge er også en måde at afprøve nye tanker på. Hvis man har opbygget en god lille læserskare, kan man stille dem spørgsmål og bede dem komme med input og idéer. Flere online skribenter har fået feed-back og input, som de har brugt i bøger og afhandlinger.

BLOGGING STYRKER DIN WEBTILSTEDEVÆRELSE

Links og krydshenvisninger øger læsevenligheden og –nysgerrigheden på nettet. En facebook-update eller en hjemmesideartikel kan måske ikke indeholde alle aspekter af det, du ønsker at belyse; men så kan du jo linke til mere information på din blog. Det giver øget trafik til din organisationshjemmeside og social-media platforme.

SÅ BLOGGING ER BESTEMT IKKE SPILD AF TID!

PS. Lad ny være med at blive alt for seriøs…!

En blog må ikke blive for tung. Øv dig i at samle dine observationer og tanker i let forståelige punkter og nysgerrighedsskabende vendinger – f.eks. ”10 bøger, der har inspireret mig i min tænkning om mission”, ”De fem største kulturchok i mødet med nigeriansk kristendom”, ”Fem mest udfordrende retter for en dansker i Afrika” etc.